گنجور

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۶۰ - مطایبه در موفق سبعی

 

از آن سپس که به تعریض یک دوبارم رفتکه مردمی کن و بخشیده بی‌جگر بفرست
صفی موفق سبعی چو بارها می‌گفتکه گرت هیزم هر روزه نیست خر بفرست
شبی به آخر مستی به طیبتش گفتمکه آنچه گفتی ار خشک نیست تر بفرست
غلام را بفرستاد بامداد پگاهنه زان قبل که ستوری پگاه تر بفرست
بگویم از چه جهت گفت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری