گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵

 

ترا رسد گره مشک بر قمر بستنبه گاه شیوه‌گری لعل بر شکر بستن
کمر به کشتن ما گر ببسته‌ای سهلستبیا، که حلقه بکوبیم ازین کمر بستن
مرا که روی تو باید چه کار باد گری؟چو پای درد کند شرط نیست سر بستن
دگر به پند من، ای مدعی، زبان مگشایکه لب نخواهم ازین ماجرا دگر بستن
ز من مدار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی