گنجور

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۵۰

 

چو باد عزم سرای امام خواهم کرد
نفس به بوی خوشش مشک‏فام خواهم کرد
هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین
نثار خاک ره آن امام خواهم کرد
به هرزه می‏گذرد عمر بی‏ملازمتش
به جد و جهد دگر اهتمام خواهم کرد
چو سوختم و روشنم شد این نکته
که عمر در سر این طمع خواهم کرد
شود شود نشود سر نهم در […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی