گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » قطعات » شمارهٔ ۸

 

غلام خامه آن کاتبم که شعر مرا
چنان که بود رقم زد نه هر چه خواست نوشت
اگر چه شعر فروغ از دروغ می گیرد
دروغ و راست در او هر چه بود راست نوشت


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی