گنجور

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۳

 

خطی که بر سمن آن گلعذار بنویسدبنفشه نسخهٔ آن نوبهار بنویسد
نسیم باد صبا شرح آن خط ریحانبه مشک بر ورق لاله زار بنویسد
بسا رساله که در باب اشک ما دریابدیده بر گهر آبدار بنویسد
بروزگار تواند اسیر قید فراقکه شمه‌ئی ز غم روزگار بنویسد
بیاد لعل تو هر لحظه چشم من فصلیبرین دو جلد جواهر نگار بنویسد
سواد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۴۴

 

خطی که بر سمن آن گل عذار بنویسدبنفشهٔ نسخهٔ آن بربهار بنویسد
نسیم باد صبا شرح آن خط ریحانبه مشک بر ورق لاله زار بنویسد
سواد خط یاقوت اگر دهند دستشبرآفتاب به خط غبار بنویسد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۲۹

 

خطی که بر سمن آن گلعذار بنویسد
بنفشه نسخه آن بر بهار بنویسد
نسیم باد صبا شرح آن خط ریحان
به مشک بر ورق لاله زار بنویسد
بسا رساله که در آب چشم ما دریا
به دیده بر گهر آبدار بنویسد
به روزگار تواند اسیر درد و فراق
که شمه ای ز غم روزگار بنویسد
به یاد لعل تو هر لحظه چشم من […]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی