گنجور

صامت بروجردی » کتاب المواد و التاریخ » شمارهٔ ۲۱ - دو بیت دیگر

 

توانگران که هم سیم و زر زیاده کنند
برای راحت میراث خود نهاده کنند
دهند نسیه خوران را حواله سادات
چراغ ریخته انذر امامزاده کنند


متن کامل شعر را ببینید ...

صامت بروجردی