گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰ - کنج فنا

 

سری به سینه خود تا صفا توانی یافتخلاف خواهش خود تا خدا توانی یافت
در حقایق و گنجینه ادب قفل استکلید فتح به کنج فنا توانی یافت
به هوش باش که با عقل و حکمت محدودکمال مطلق گیتی کجا توانی یافت
جمال معرفت از خواب جهل بیداریستبجوی جوهر خود تا جلا توانی یافت
تحولی است که از رنجها پدید […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار