گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۱۴

 

مهمی گذشت که چشمم خبر زخواب نداردمرا شبی است سیه رو که ماهتاب ندارد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی