گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «یشاید»

 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۱۰۶ - دوبیتی

 

مرا چو یاد زیار و دیار خویش آید

هزار ناله زار از درون ریش آید

نشسته در پس زانوی غربتم شب و روز

خدای داند ازین پس مرا چه پیش آید


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی