گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «یرشوم»

 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵۹

 

رعیتی است چو خاری بیا امیر شوم

میسراست غنا من چرا فقیر شوم

بهمتی شوم استاد کارخانهٔ عشق

تلمذ خردم پس بیاد پیر شوم

بود چو عزت در عشق رو بعشق آرم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی