گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «مبودست»

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۳۹ - ایضا له

 

پناه و پشت مکارم خدایگان صدور

که نور رای تو با صبح هم شکم بودست

کفایت توبه صحن وجود آوردست

هزار گونه مصالح که در عدم بودست

فرو گرفت بیکباره صیت حشمت تو

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل