گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ربستن»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵

 

ترا رسد گره مشک بر قمر بستن

به گاه شیوه‌گری لعل بر شکر بستن

کمر به کشتن ما گر ببسته‌ای سهلست

بیا، که حلقه بکوبیم ازین کمر بستن

مرا که روی تو باید چه کار باد گری؟

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای