گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «انگویم»

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۵۹ - ایضا له

 

پریر جود تو با من حدیث بخشش کرد

ز بهر آنکه منش شکر جاودان گویم

من از تکلّف گفتم که نی معاذالله

که من ثنای تو از بهر سوزیان گویم

بگویش خویش فرو گوی از زبان رهی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل