گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «اننیندیشد»

 

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۵

 

اسیر قید محبت ز جان نیندیشد

قتیل ضربت عشق از سنان نیندیشد

غریق بحر مودت ز سیل نگریزد

حریق آتش مهر از دخان نیندیشد

شکار دانهٔ هستی ز دام سر نکشد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی