گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «امتبگذشت»

 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۶

 

رمضان سلّمه الله به سلامت بگذشت

می بیارید که طوفان ملامت بگذشت

ساقیا عارض توعید من است و غم دل

عَلَم عید که آنک به علامت بگذشت

ساقیان اند به حق مکرم و بس در عالم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی