گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ارساختهام»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۹۵

 

به حرف و صوت ز بوس و کنار ساخته ام

به بوی گل چو نسیم از بهار ساخته ام

توقع خوشی دیگر از جهانم نیست

به وقت خوش من ازین روزگار ساخته ام

نیم چو شبنم گستاخ بار خاطر گل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی