گنجور

عنصری » اشعار منسوب » شمارهٔ ۷

 

شدم به دریا غوطه زدم ندیدم در

گناه بخت منست این گناه دریا نیست

عنصری
 

عنصری » اشعار منسوب » شمارهٔ ۱۸

 

به لیف خرما پیچیده خواهمت همه تن

فشرده خایه به انبر بریده کیر به گاز

عنصری
 
 
۱
۳
۴
۵
sunny dark_mode