گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۶۷

 

خیال لعل لبت با صفای سینه خوش است

شراب صاف عقیقین در آبگینه خوش است

بده به مهر دلم کاسه ای که باده صاف

ز دست ساقی صافی ز زنگ کینه خوش است

بود خزینه گوهر ز وصف تو دهنم

[...]

جامی
 
 
sunny dark_mode