گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۱۸

 

نبایدت که پریشان شود قواعد ملک

نگاه دار دل مردم از پریشانی

چنانکه طایفه‌ای در پناه جاه تواند

تو در پناه دعا و نماز ایشانی

سعدی
 
 
sunny dark_mode