گنجور

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱

 

گهی سماع زنی گاه بر بط و گه چنگ

گهی چغانه و تنبور و شوشک و عنقا

فرخی سیستانی
 
 
sunny dark_mode