گنجور

عنصری » اشعار منسوب » شمارهٔ ۷

 

شدم به دریا غوطه زدم ندیدم در

گناه بخت منست این گناه دریا نیست

عنصری
 
 
sunny dark_mode