گنجور

عرفی شیرازی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۴

 

ز من نبوده فغانی که دوش می کردم

نصیحت غم روی تو گوش می کردم

فغان به شیوهٔ اهل دل است ای بلبل

وگر نه من ز تو افزون خروش می کردم

گرم به جمع افسردگان قدم می رفت

[...]

عرفی شیرازی