گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲

 

هر آن چه مدح تو گویم درست باشد و راست

مرا به کار نیاید سریشم وکیلا

رودکی
 
 
sunny dark_mode