گنجور

ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۲۷

 

به کشوری که در آن ذره‌ای معارف نیست

اگرکه مرگ بباردکسی مخالف نیست

بگو به مجلس شورا چرا معارف را

هنوز منزلت کمترین مصارف نیست

وکیل بی‌هنر از موش مرده می‌ترسد

[...]

ملک‌الشعرا بهار