گنجور

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۲۰ - در وضوء گرفتن فخر امم(ص)

 

به حق حجت کبرای شاه تشنه جگر

شهید تیر خدنک جفا علی اصغر

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۲۱ - در بیان رحلت پیغمبر رحمت(ص)

 

برفت و بعد زمانی نمود بار دگر

پی گرفتن اذن دخول حلقه در

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۲۱ - در بیان رحلت پیغمبر رحمت(ص)

 

بگیر و دار صف حشر و شورش محشر

نخست تاج شفاعت تو را بود بر سر

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۲۱ - در بیان رحلت پیغمبر رحمت(ص)

 

به طعنه گفت که داری گمان تو ای سرور

که هست باب گرام تو ساقی کوثر

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۲۲ - در بیان روایت ام حبیبه

 

مدام بود دراین آرزو که بار دگر

به پای‌بوسی زینب نهد به منت سر

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۲۲ - در بیان روایت ام حبیبه

 

به گریه گفت که ای بی‌بی حمیده سیر

چه حالتست؟ شود خاک عالمم بر سر!

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۲۲ - در بیان روایت ام حبیبه

 

همین سری که شده پر ز خاک خاکستر

سر حسین منست و عزیز پیغمبر

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۲۳ - در بیان اسیری ابی‌العاص در مکه

 

برون نمود ز گردن نهاد بر سر زر

روانه کر به یثرب بر جناب پدر

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۲۳ - در بیان اسیری ابی‌العاص در مکه

 

به گریه گفت که ای عمه الم‌پرور

بیا بپوش مرا کهنه معجری بر سر

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۲۴ - مغلوب شدن خالد بن ولید

 

گشود طایر روح امام جن و بشر

ز ملک جسم سوی شاخسار طوبی پر

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۲۴ - مغلوب شدن خالد بن ولید

 

نه مادری که کشد در عزای او معجر

نه خواهری که تواند زند به سینه و سر

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۳۴ - رحلت فاطمه زهرا (س)

 

که بر زمین بدن پاره پاره بی‌سر

فتاده بی‌کفن و غسل سبط پیغمبر

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب المراثی و المصائب » شمارهٔ ۲۵ - وداع سکینه خاتون با امام

 

خوشا به حال علی‌اکبر و علی‌اصغر

که در جوار تو افتاده پیکر بی‌سر

صامت بروجردی
 
 
۱
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
sunny dark_mode