گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۷

 

چو عکس لعل تو بر دیده بگذرد ما را

خیال خال تو در حالت آورد ما را

کرامت می لعلت به معجزات خیال

نکرده چاشنیی هوش می برد ما را

مگر به صیقل جام وصال ساقی عهد

[...]

حکیم نزاری
 
 
sunny dark_mode