گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۴۲۵

 

رخ تو دیدم و زاهد نمی تواند دید

مراد است که حاسد نمی تواند دید

دگر به صومعه خلوت نشین کجا بیند

مرا که بی می و شاهد نمی تواند دید

بگردن تو نخواهم که بینم آن نسبیح

[...]

کمال خجندی