گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۱

 

جنون دوری من بیش می‌شود از سنگ

درین ستمکده حال فلاخن است مرا

صائب تبریزی