گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۰

 

بهارچین کن ازان روی بزم خانهٔ خویش

اگرچه خانهٔ تو نوبهار برهمنست

رودکی
 
 
sunny dark_mode