گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۳۴۰

 

به خانه ای که چنین میهمان فرود آید

همای سدره در آن آشیان فرود آید

زمی سعادت و طالع که او شبی چون ماه

به کلبة من بی خان و مان فرود آید

از تشنگی دل و جان بر چه زنخدانش

[...]

کمال خجندی