گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۴۷۵

 

نه هیچ خلقم از اندوه یار می‌پرسد

نه یارم از ستم روزگار می‌پرسد

کس از غم دل این بی‌قرار برنرسد

ولی همیشه غمم برقرار می‌پرسد

کسی دگر متعاقب چو تب نمی‌دانم

[...]

حکیم نزاری قهستانی