گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۶۸۲

 

ز گردِ چشمۀ حیوان برآمده ست نباتش

درونِ چشمۀ حیوان لبالب آب حیاتش

هلاکِ مطلقِ خود را کسی حیات نگوید

وگرچه این دو صفت نیست از حسابِ صفاتش

هزار تشنه بر آن چشمۀ حیات فرو شد

[...]

حکیم نزاری
 
 
sunny dark_mode