گنجور

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۵ - در مدح حجت الله(عج الله تعالی فرجه)

 

گرفت لشگر دی باز روی کیهان را

نمود طی ورق عشرت گلستان را

خبر دهید ز آشوب دهر مستان را

که تا پذیر شوند آفت زمستان را

به دفع زحمت دی رونق شبستان را

[...]

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۵ - در مدح حجت الله(عج الله تعالی فرجه)

 

به دفع زحمت دی رونق شبستان را

دهند از می و نی بانو ابچینک و رباب

از آن می غنی و از تصور این حرف

بپوش چشم و مشو مضطرب ز بیم عذاب

قلوب ما چو ز کل جهات وارسته

[...]

صامت بروجردی
 
 
sunny dark_mode