گنجور

عارف قزوینی » تصنیف‌ها » شمارهٔ ۱۶ - چه شورها

 

چه شورها که من به پا، ز شاهناز می‌کنم

در شکایت از جهان، به شاه باز می‌کنم

جهان پر از غم دل از (جهان پر از غم دل از) زبان ساز می‌کنم (می‌کنم)

ز من مپرس چونی، دلی چو کاسۀ خونی

ز اشک پرس که افشا نمود راز درونی

[...]

عارف قزوینی
 
 
sunny dark_mode