گنجور

وفایی شوشتری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۲

 

زهی علاقه که با تار زلف یار ببستم

که از علاقه به زلفش بسی علاقه گسستم

به پیش خلق شدم متّهم به زهد و کرامت

قسم به باده که زاهد نیم خدای پرستم

زاهل میکده دارم امید آنکه پیاپی

[...]

وفایی شوشتری
 
 
sunny dark_mode