گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۵

 

همه نیوشهٔ خواجه به نیکویی و به صلحست

همه نیوشهٔ نادان به جنگ و فتنه و غوغاست

رودکی
 
 
sunny dark_mode