گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۶۲۳

 

بیرون بیا در آفتاب آزرده می‌گردد تنتیا روی خود با روی او نسخهٔ مقابل می‌کنی؟


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی