گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۵۹۸

 

سروی چنین یا سوسنی یا از گل تر خرمنییعنی تو پهلوی منی یارب تویی این یا نه‌ای؟
تو مست و دلها بردرت گشته روان از هر طرفدر چار بازار بلا نرخ دل ارزان کرده‌ای
ای درد تو مهمان من مهمان دردت جان مندرد تو تنها زان من درمان تو زان همه‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی