گنجور

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹

 

باز آمدم با نقل و می سرمست از جام الست

باز آمدم با چنگ و نی سرمست از جام الست

باز آمدم طوفان کنم کونین را ویران کنم

میخانه را عمران کنم سرمست از جام الست

باز آمدم جولان کنم جولان درین میدان کنم

سرها چوکوغلطان کنم سرمست ازجام الست

بی باده مستیها کنم بیخویش […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی