گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۹۷

 

در چار سوی آرزو کاریست با رویت مرارو سوی من کن یک زمان تا کار خود یکسو کنم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی