گنجور

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۵

 

حق را نمیگویم بعام علم این تقاضا میکند

آرم برای خام خام علم این تقاضا می‌کند

عامی اگر پرسد ز من عامی شوم من در سخن

گویم چرائی ناتمام علم این تقاضا می‌کند

برهان چو آرد پیش من برهان بود هم کیش من

حق را باو گویم تمام علم این تقاضا می‌کند

آید چو از راه جدل باشد مرا هم این […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی