گنجور

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۲

 

رفتار آشوب بالا قیامت

رفتار سر کن بنما قیامت

پیدا شدی شد خورشید پنهان

پنهان شدی شد پیدا قیامت

این رستخیزی کامروز ماراست

پیشش چه سنجد فردا قیامت

در هر بن مو صد شور و غوغا

از پای تا سر صد جا قیامت

شد چون نشستی از دست دلها

برخواستی شد بر پا قیامت

در […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی