گنجور

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰

 

تا جان بتن آید بیا احوالپرس این خسته را

تا دل گشاید برگشا آن پستهٔ لب بسته را

آن سبزهٔ نورسته را تا دیدمی رستم زدین

پیوسته خواهم سجده کردآن ابروی پیوسته را

گرسوی مرغانم رهاسازدزدام از مهرنیست

[...]

حکیم سبزواری