گنجور

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۷

 

روردهٔ میناکشی چشم سیه مستش نگر

واندر فن عاشق کشی حسن زبردستش نگر

از بهر قتل عاشقان مژگان او ناوک زنان

از قامتش تیر و کمان ز ابروی پیوستش نگر

شد خونخوری آئین او کس جان نبرداز کین او

[...]

حکیم سبزواری