گنجور

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۳

 

شوریدگان عشق را ای مطرب آهنگ فناست

برگ نوا را ساز کن ساز ره مستان نواست

بیخ طرب در چنک ما اندوه و غم دلتنگ ما

لذات دنیا ننگ ما ما را ببزم دوست جاست

زاهدزجنت دم زندسلطان زتاج وتخت وملک

[...]

فیض کاشانی