گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۲۵

 

ای دوستان ای دوستان آخر مرا یاری کنید

افتاده ام در بحر غم یکباره غمخواری کنید

بر آشنایان این جفا هرگز روا دارد کسی

بیگانگی آخر چرا با ما وفاداری کنید

من بیکسی بیچاره ام در بحر غم مستغرقم

[...]

جهان ملک خاتون