گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و الثور » بخش ۳۰ - باقی سخنان شنزبه

 

دارو سبب درد شد، اینجا چه امید است

زایل شدن عارضه و صحت بیمار!

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode