گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴

 

رفتم به راه صفت دیدم به کوی صفا

چشم و چراغ مرا جائی ئشگرف و چه جا

جائی که هست فزون از کل کون و مکان

جائی که هست برون از وهم ما و شما

صحن سراچهٔ او صحرای عشق شده

[...]

خاقانی
 
 
sunny dark_mode