گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹

 

تیر از کمان به من اندازد

عشق از کمین چو برون تازد

درکس نیوفتد این آتش

کو را چو موم بنگدازد

چون شاه ما سپه انگیزد

[...]

اوحدی