گنجور

کمال خجندی » معمیات » شمارهٔ ۴ - سیدی

 

عیدی دیدم سر علم افتاد

فی‌الحال به جایش سر سنج بستم

کمال خجندی